L'observatori

L'Observatori de l'Habitatge de les Comarques Gironines neix amb la voluntat i l'objectiu de ser un referent en la recerca, recull i anàlisi de dades d’interès pel sector de l'habitatge i per a la població en general. Els seus promotors, el Col·legi i Associació d'Agents de la Propietat Immobiliària de Girona (API), el Gremi de Promotors i Constructors d'Edificis de Girona i el Col·legi d'Administradors de Finques de Girona, han aprofitat les sinèrgies creades d´ençà el 2000, any en que es creà l'Estudi de Preus de Mercat dels Habitatges a la Província de Girona, per millorar i complementar aquest estudi creant l'Observatori.

El contingut de l'Observatori s´estructura en forma de fitxes d'informació ampliables i/o substituïbles per fitxes amb dades noves i actualitzades. En aquest apartat, part pública de l'Observatori, es mostren algunes fitxes incloses al document complet.

Iniciem doncs aquest Observatori amb ànim de permanència en el temps i desitgem que pugui ser d'utilitat a la societat en general.

Hi ha nombrosos aspectes que incideixen directa o indirectament en el sector de l'habitatge, dels quals n'hem escollit les següents fitxes que podeu consultar:

1.-Culturals   

1.1. Règim de tinença dels habitatges principals a les Comarques Gironines (2011)

2.-Socials

2.1. Evolució a Espanya del número de llars segons número d'ocupants (2014-2020)

3.-Parc d´habitatges

3.1. Número d'habitatges d'ús turístic (HUT) registrats, per comarques

4.-Normativa

4.1. Normativa: Certificació energètica d'edificis

5.-Mercat financer

5.1. Rendibilitat inversions alternatives

6.-Inversió pública

6.2. Percentatge d'habitatge de lloguer social sobre el parc d'habitatges de diferents països europeus

7.-Mercat immobiliari.

7.1. Evolució del número de compravendes d'habitatge i hipoteques sobre habitatges a la provincia de Girona

8.-Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

8.3. Número i qualificació dels certificats energètics emesos al municipi de Girona fins 24/05/2023

Necessites més informació?

Contacta amb nosaltres i aclarirem els teus dubtes.